Navodila za moderatorje

Še enkrat se vam zahvaljujemo za vašo pripravljenost pri opravljanju nalog kot moderator na 7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije

Dolžnosti moderatorja

Vaše dolžnosti kot moderator so naslednje:

  1. Prosimo vas, da si vnaprej preberete abstrakte in v primeru, da občinstvo ne bo postavilo nobenega vprašanja za predavatelja, postavite eno ali dve vprašanji.
  1. V drugi polovici marca boste prejeli e-sporočilo, ki bo vsebovalo priponke z abstrakti in  kontaktne podatke predavateljev.
  1. Prosimo vas, da ste v predavalnici vsaj 15 minut pred pričetkom seje, da lahko pozdravite predavatelje in se naučite pravilne izgovorjave  njihovega imena.
  1. Vaše naloge so: vzdrževanje reda na seji, najava predavateljev, vodenje diskusije, držati se urnika ter odložitev seje.
  1. Uradni jezik kongresa je slovenščina in angleščina. Simultano prevajanje iz angleščine v slovenščino in obratno bo na voljo le v Veliki dvorani.
  1. Za polni program in morebitne spremembe se obrnite na kongresno spletno stran na naslovu www.7mkmis.com

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023


Registracija 

01.02.2024 – 09.04.2024

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo